16.12.08

Καταγεγραμμένο

Στη δεξιά λίστα με τίτλο «Γονέων και κηδεμόνων», περιλαμβάνονται όλα τα ιστολόγια με άξονα τα παιδιά που έχω συγκεντρώσει μέχρι στιγμής. Οι δημιουργοί είναι γονείς και η θεματολογία στρέφεται γύρω από την οικογενειακή ζωή. Το κριτήριο για την ομαδοποίηση είναι το αντικείμενο, επισκέπτομαι πολλά ιστολόγια τα οποία γνωρίζω ή υποθέτω ότι έχουν δημιουργήσει γονείς.

Αν έχετε οι ίδιοι ιστολόγιο με θέμα τα παιδιά ή την οικογένεια, αν γνωρίζετε κάποιο τέτοιο ιστολόγιο, στείλτε τον σύνδεσμο για να προστεθεί σε μια προσπάθεια γνωριμίας αυτής της διαδικτυακής κοινότητας δημιουργών ιστολογίου.

Οι σύνδεσμοι είναι από ιστολόγια που έχω συναντήσει και επισκέπτομαι, καθώς και από τη λίστα συνδέσμων προς άλλους που διατηρούν τα ιστολόγια αυτά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails