11.5.10

Πέντε

Η νέα στήλη του ιστολογίου έχει την εμπνευσμένη επικεφαλίδα και ετικέτα, Πέντε. Ξεκινάει άπαξ εβδομαδιαίως μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου οπότε και είναι τα πέμπτα γενέθλια του γιόκα. Αναμένονται απαυγάσματα σοφίας και απαντήσεις σε πολλά καυτά και καίρια θέματα. Δεχόμαστε προτάσεις!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails